نکات کلیدی کرکره برقی

هرآنچه که باید در ارتباط با خرید و نکته های کرکره برقی دانست،اکثرا برای مغازه ها و پارکینگ ها از کرکره برقی یا همان کرکره اتوماتیک استفاده میشود به خصوص پارکینگ هایی برای پارک کردن وسیله نقلیه خود از محوطه پشت درب ساختمان استفاده میکنند که وصل یا نصب جک درب پارکینگی در ان محدوده امکان پذیر نمیباشد. به همین دلیل نصب کرکره برقی باعث سهولت در کار میشود.

نخستین نکته و راهنمایی که در خصوص خرید کرکره اتوماتیک باید دانست و به ان توجه کرد مقبول بودن ومرغوب بودن تیغه های میباشد که باید بسیار به ان توجه و دقت کرد تا تیغه هایی که از پسماند ها و ضایعات آلومینیوم درست شده است مورد استفاده قرار نگیرد به دلیل این که باعث میشود تیغه ها دچار پارگی در قسمت مفصل وصداهای زیاد در هنگام انجام کار کردن بشود.

بدانید اگر شخصی قیمت کرکره برقی پایین تری را به شما پیشنهاد داد ممککن است تیغه هایش مقبول و مرغوب نبوده است و یا سبک باشد که این امر باعث فشار و فرورقتگی در هنگام ضربه می شود.

مهم ترین فایده ای که کرکره اتوماتیک دارد به وجود آوردن و راحتی کار در ارتباط با امنیت بیشتر با و نیروی کمتر است.اشخاص میتواند با بسته و یا باز شدن کرکره اتوماتیک خود را به سبک دلخواه خود تنظیم کنند که فقط بافشار دادن یک کلید یا دکمه بدون توجه به جایی که در ان قرار دارند.

در جامعه امروزی با سبکی نوین از این کرکره اتوماتیک یا همان کرکره برقی برای محافظت محیط ها و درب های ورودی پارکینگ ساختمان ها مراکز صنعتی و تجاری و غیره .. استفاده میشود تا از وارد شدن اشخاص باد و باران و حتی نور خورشید و صدا ها جلوگیری شود.

اندازه های تیغه کرکره اتوماتیک :

تیغه های این کرکره طول و عرض و انواع گوناگونی دارد که با توجه به شزایط مختلف از آنها استفاده میشود.عرض این تیغه ها 60 میلیمتربرای درهای کرکره برقی کوچک و همچنین مساحت 5 متر، و همین طوری برای درهای بزرگ تیغه هایی80 میلیمتری برای مساحتی 20متر و تیغه هایی100 برای کرکره های بزرگتر با مساحتی40 متر مساعد و سازگاراست همین طور در ارتباط با پارکینگ های ساختمان خوب تر است که از تیغه ای غضروف داراستفاده بشود تا موقه حرکت کردن صدای کمتری داشته باشد.

این تیغه ها که معمولا غضروف دارهستند ما بین مفصل های خود نیز دارای لاستیک میباشند که باعث میشود صدای کمتری ایجاد کنند و ازصدای اضافی جلوگیری شود. موضوع دیگری که باید در رابطه با کرکره برقی ریموت دار دقت کرد انتخاب موتور ان است که باید مناسب و استاندارد باشد که میتوان موتور هایی مانند توبولار وساید استفاده نمود که جزوشایع ترین و متداول ترین موتور های کرکره اتوماتیکی است.

دارا بودن پل در وسط تیغه :

کارایی و وجود پل باعث میشود که صدای درون تیغه کرکره اتوماتیکی یا برقی از بین نرود و همین طور توان و نیروی تیغه کرکره را در مقابل ضربه ها بیشتر میکند و قدرت بیشتری میدهد این تیغه ها در انواع بدون پل، تک پل و دو پل موجود است.

ضخیم بودن گوشت تیغه :

اگر در هنگام متصل کردن تیغه ها به یکدیگر تیغه کرکره گوشت مناسب نداشته باشد به خوبی جا نمیرود و بهد از مدتی کرکره کش می آید و فقط با یک ضربه وارد کردن در وسط کرکره تیغه هایش از یکدیگر جدا میشوند.

تیغه های دو جداره و تک جداره در کرکره های اتوماتیکی :

لازم به ذکر است اگر میخواهید کارهایتان تکمیل تر بوده و طول عمری بهتروزیاد تری داشته باشد باید از تیغه های دو داره استفاده نموده درغیر این صورت از تیغه های تک جداره این کرکره میتوانید استفاده کنید.