مشخصات فنی درب ریلی

مشخصات فنی درب ریلی

درب ریلی نوعی درب است که به صورت افقی، روی ریل و به موازات دیوار باز می شود. درب های ریلی را هم می توان بالای ریل زیرین نصب کرد و هم می توان آن را بر روی ریل بالایی نصب کرد تا به نوعی درب هنگام باز شدن در دیوار پنهان شود. چند نوع درب ریلی وجود دارد که عبارت اند از درب های جیبی، درب های آرکادیا و درب های شیشه و درب های bypass. درب های ریلی معمولا به عنوان درب حمام، درب های شیشه ای، درب های نمایشگری، درب قفسه یا درب ون استفاده می شود.

گیرنده درب ریلی

مکانیزمی که برای اجرای درب ریلی استفاده می شود، گیرنده درب ریلی است. گیرنده درب ریلی دو مدل استاندارد دارد، یکی مدل آویزان از بالا و دیگری سیستم حرکت از پایین. هیچکدام از این دو مدل، عایق نیستند. به منظور ایزوله شدن و کاهش جا به جا شدن هوا، دود و صدا می توانید از جداره های مویی استفاده کنید.

درب های ریلی آویزان از بالا

از سیستم آویختگی از بالا زیاد استفاده می شود. درب ها با دو نگه دارنده ای که بالای درب قرار گرفته معلق می شوند و در یک ریل پنهان جای می گیرند. تمامی وزن درب را نگه دارنده ها تحمل می کنند و به این ترتیب حرکت درب ساده تر می شود.

در هر دو طرف انتهایی ریل، یک استاپر (متوقف کننده) قرار می گیرد تا اگر درب هل داده شود، آن را متوقف کرده و آن را در وضعیت باز یا بسته نگاه دارد. تمامی سیستم های دب های معلق از بالا، محدودیتی برای حداکثر وزن قابل تحمل در هر نگه دارنده دارند. وقتی می خواهیم یک سیستم ریلی مناسب را تشخیص دهیم، حدود وزن درب یک فاکتور کلیدی است. هرچند، اغلب توزیع کننده های درب ریلی می توانند به شما پیرامون وزن درب مشاوره دهند.

از آنجا که درب از بالا و از دو نقطه آویزان است، به یک ریل زیرین نیز نیاز دارد تا جلوی نوسان درب گرفته شود. متداول ترین نوع این ریل ها، یک وسیله پلاستیکی است که بر روی زمین نصب شده و حدودا 60 میلی متر عرض دارد. این وسیله درست در زیر درب و در نقطه میانی حرکت آن نصب می شود. شیاری نیز در زیر درب کنده می شود تا درب بر روی این قطعه پلاستیکی قرار گیرد و از حرکت عرضی درب جلوگیری به عمل آید. در درب های شیشه ای، همانطور که نشان داده شده است، پنل درب بر روی این قطعه پلاستیکی حرکت می کند. چرا که درب همیشه با این قطعه در تماس می باشد.

درب های ریلی که گیرنده آنها پایین نصب می شوند

گاهی اوقات نمی توان از سیستم درب هایی که از بالا معلق می شوند استفاده کرد، چرا که گیرنده بالایی وزن درب را تحمل نمی کند. در چنین موقعیتی، سیستم درب های ریلی که از پایین نگه داشته می شوند پیشنهاد می شود.

درب های ریلی با نگه دارنده زمینی از دو غلطک تشکیل شده است که در پایین درب قرار گرفته و بر روی ریل سوار می شوند. دو قطعه پلاستیکی نیز در بالای درب در کانالی که تعبیه شده است سوار هستند و بر روی آن حرکت می کنند. از آنجا وزن درب بر روی دو چرخ پایینی متمرکز است، برای حرکت درب، نسبت به درب های معلق از بالا به فشار و نیروی بیشتری نیاز می باشد.

درب های ریلی جداشونده

درب ریلی که در زمان باز و بسته شدن از فریم خود جدا می شود، درب ریلی جداشونده گفته می شود. چنین درب هایی عایق بندی بهتری داشته و جلوی انتقال صدا را می گیرند.