اجزاء و نحوه عملکرد انواع درب ریلی

اجزاء و نحوه عملکرد انواع درب ریلی :

چگونی کارکرد در مدل های مختلف درب ریلی به گونه های متفاوتی است و عملکر آن ها یکسان نیست.

عملکرد انواع درب اتوماتیک که انواع آن ها در مقاله های قبلی معرفی شدند، هر یک به گونه ای متفاوت است. به منظور فهم مطلوب تر چگونگی کارکرد درب ریلی ها ضروری است اول مدل های مختلف آن ها را بشناسیم و بعد از آن به شناخت اجزای درب ریلی بپردازیم. این مقاله این موضوع را به بیانی ساده تر به طور کامل شرح داده است.

مدل های مختلف درب ریلی و چگونگی عملکرد آن شامل :

کارکرد درب ریلی به شکل دو لنگه ای بر طبق متغییر بودن طول بازو است.

درب ریلی که به شکل زير سطحي است عملکردش به این شکل است که دریب ریلی به وسیله قدرت چرخشي که بر محور آن وارد می شود، کار مي کند.

کارکرد درب ریلی بر طبق نيروي کششي است.

کارکرد کرکره برقی يا رولی مانند با قئرت چرخشي که از جهت بالا به آن وارد می شود، عمل مي کند.

درب ریلی که زير سقفي نام دارد به وسیله قدرت چرخشي و کششي که به آن وارد شده موجب می شود درب حرکت مي کند.

مدل های مختلف درب ریلی و چگونگی عملکرد آن شامل :

سیستم مرکزی که وظیف اش کنترل درب ریلی است و نامش تابلوي فرمان است.

باتری درب ریلی که اقدامات مربوط به به وجود آوردن نیروی محرکه را برای حرکت درب ریلی دارد مثل بازو ها، جک، موتور درب ریلی.

اجزای بعدی که اسمش ميکرو سويچ است دردرب ریلی به کار میرود.

فلاشر ها که معمولا در قسمت بالايی درب ریلی جای می گیرند.

چشمي درب ریلی يا همان چراغ هاي مادون قرمز نام دارد جزء دیگری محسوب می شوند.

ريموت درب ریلی برای باز و بسته کردن آن از راه دور.

پايه های درب ریلی

قفل برقي موجود در درب ریلی

قفل مکانيکي موجود در درب ریلی

نقش چشمي در درب ریلی :

چشمی های موجود در درب ریلی ها که از مادون قرمز هایی تشکیل شدند که شامل فرستنده و گيرنده هستند که به منظور مشخص کردن وضعیت باز يا بسته بودن درب ریلی طراحی شده اند و رفت و آمد ها از درب را کنترل می کنند. و این چشمی سنسوری دارد که در صورت مطمئن شدن اینکه شیئی یا شخصی یا ماشینی در بین درب نیست آن را می بندد و اگر چیزی حس کرد از بسته شدن درب جلوگیری می کند.

نقش ریموت درب ریلی پارکینگ :

این ریموت های درب ریلی برای اینکه بتوان از راه دور به وسیله دستگاهی کوچک درب را به حرکت درآورد طراحی شده. با کمک آن می توانید درب ریلی را بسته یا باز کنید. برای اینکه ریموت ها بتوانند کار کنند بایستی گیرنده ای در سیستم مرکزی کنترل درب ریلی وصل شود.

نقش مرکز کنترل در درب ریلی :

از مهم ترین بخش های موجو در درب ریلی مرکز کنترل درب است که بستگی به نوع آن ندارد در همه ی آنها وجود دارد چه درب ریلی شیشه ای باشد چه کرکره برقی و درب ریلی پارکینگ، برای کنترل رفت و آمد به این مرکز نیاز است. این جزء در حقیقت از جعبه ای تشکیل شده که نامش تابلوی فرمان است که این جعبه شامل شاسی هایی است که به درب متصل است وسیستم کنترل فرمان مدل رادیویی است که به وسیله یک ميکرو پروسسور درب ریلی کنترل می شود.

منبع : درب ریلی